Category Bez kategorii

Harmonizacja kolorów

W nowych domach kolorystyczne harmonizowanie poszczególnych pomieszczeń najlepiej rozpocząć od ustalenia koloru ścian, do nich bowiem trzeba będzie dopasować barwy pozostałych elementów. Jeśli zdecydujemy się na kolory jasne, pastelowe, raczej o działaniu neutralnym, np...

więcej

Pokoje młodzieżowe

Dzieci młodsze mogą mieć pokoje wspólne niezależnie od płci, natomiast pokoje młodzieżowe powinny być oddzielne dla chłopców i dziewcząt. Młodzież ma potrzeby mieszkaniowe znacznie bardziej, zróżnicowane niż dzieci. Potrzeby te zależą między innymi od tego, czy jest to młodzież ucząca się, czy pracująca. A jeśli pracująca — to poza domem czy we własnym gospodarstwie, czy też jest to młodzież pracująca i ucządza się jednocześnie...

więcej

Wnetrze kosciola

Wnętrze kościoła, o architekturze pseudogotyckiej, podzielone jest smukłymi filarami międzynawowymi i pękami służek międzyprzęsłowych. Nawy zostały nakryte sklepieniami krzyżowymi, żebrowymi, ozdobionymi metalowymi, złoconymi gwiazdami. Żebra sklepień, ościeża okien, gzymsy i fryzy wykonane są z czerwonej cegły licowej na tle tynkowanych ścian i powierzchni sklepień...

więcej

Hobbyści

Coraz częściej w wiejskich domach pojawiają się tzw. hobbyści, kolekcjonerzy, majsterkowicze. Zbierają oni znaczki pocztowe, stare monety, akcesoria z czasów wojny, montują aparaty krótkofalowe, zajmują się fotografią, malują, rzeźbią itd. Są to wszystko hobby bardzo wartościowe dla rozwoju jednostki, gdyż wzbogacają jej wiedzę o świecie i ludziach, bądź rozbudzają wrażliwość estetyczną, umiłowanie piękna, zbliżają do techniki itd...

więcej

Tkaniny w niedużych pokojach

W niedużych pokojach najłatwiej jest uzyskać poprawną kompozycję kolorystyczną przy zastosowaniu jednej gamy barwnej, ożywionej kontrastami kolorystycznymi. I tak np. jeśli przy beżowych, seledynowych, kremowych czy białych ścianach zdecydujemy się na podstawową gamę kolorystyczną zieloną, gdyż jest to nasz ulubiony kolor lub mamy już coś w tej barwie, to możemy kupić zielone meble tapicerskie, zasłony lub dywan czy kilim...

więcej

sw Jerzego

Dawna wieś Brochów, wzmiankowana po raz pierwszy w r. 1193, należała wtedy do opactwa Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu, co potwierdza dokument wystawiony ówcześnie przez papieża Celestyna III. Osada wchodziła w skład parafii Św. Maurycego, a jeszcze w XVIII stuleciu wśród miejscowej ludności przeważali Polacy. Szybki naw kościoła. Obiekt powstał z cegły, z dodatkami piaskowca...

więcej

Oblezenie Wroclawia

W czasie oblężenia Wrocławia kościół przy ul. Krakowskiej padł ofiarą brunatnego terroru. Jak odnotował niemiecki proboszcz, ks. Walter Lassmann, dowiedziawszy się, iż świątynia ma być spalona, 26 marca udał się do dowództwa wojskowego prosząc, by ją oszczędzono jako nie znajdującą się w bezpośredniej strefie działań frontowych...

więcej

Meble użytkowe

Każdy mebel to przedmiot użytkowy, służący do zaspokojenia określonych potrzeb — jeśli nie spełnia dobrze tej roli, staje się bezużyteczny, a wtedy umieszczanie go w mieszkaniu koliduje z poczuciem dobrego smaku. Z tego punktu widzenia bardzo niebezpieczne są komplety, ponieważ często zdarza się, że część elementów nie jest potrzebna danej rodzinie i wtłoczona na siłę zagraca mieszkanie, rażąc swoją bezużytecznością. Tak się np...

więcej

ks Artur Ober

Własnego kościoła, pod wezwaniem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Osobowice miały się doczekać dopiero w 1931 r., gdy kuratem był ks. Artur Ober. W tym czasie liczba katolików w osiedlu przekraczała już 800, więc kaplica na górze stanowczo nie wystarczała, l I 1932 osobo-wicka kuracja została podniesiona do rangi parafii. W czasie wojny kościół na ogół uniknął zniszczeń. Kościół Św...

więcej

Matki Bozej Pocieszenia

Dąbie, gdzie rodzima ludność polska utrzymywała się jeszcze do końca XVIII w., w tymże czasie było już także ulubioną miejscowością wycieczkową wrocławian. Dawne przewodniki podają, że również w XIX stuleciu dużym powodzeniem cieszyły się rejsy gondoli do Dąbia, w zimie zaś goście licznie przybywali do owej osady na łyżwach i na sankach: ślizgawka na Odrze była zatłoczona...

więcej

Pokój dla ludzi starszych

Ludzie starsi, którzy długie lata ciężko pracowali, powinni mieć zapewnione dobre warunki do spokojnego odpoczynku. Na warunki te składa się wiele elementów, takich jak: opieka lekarska, odpowiednie żywienie, higiena życia codziennego, troska rodziny, szacunek i życzliwość otoczenia itp. W zespole tych czynników niepoślednią rolę odgrywa własny spokojny kąt...

więcej

Sztuka ludowa we współczesnym domu

W mieszkaniu wiejskim ważne miejsce powinna zajmować sztuka ludowa, obejmująca przedmioty użytkowe i dekoracyjne wykonywane rękodzielniczo przez twórców żyjących dawniej i współcześnie. Mogą to być np...

więcej

Mury budowli

Zewnętrzne mury budowli powstały z cegły, a zasadą konstrukcyj-no-plastyczną tworzącą wnętrze jest okrągły żelbetowy słup znajdujący się przy części wejściowej: na nim wspiera się chór muzyczny. Ów słup będący owocem twórczej współpracy architekta i inżyniera-konstruktora Wiktora Dziębaja, przechodzi w dwanaście ramion, które tworzą nad górnym kościołem swego rodzaju baldachim, nawiązując jednocześnie do 12 apostołów...

więcej

Dekoracje dla wczasowiczów

Elementy dekoracyjne w pokojach wczasowiczów powinny być stosowane z dużym umiarem z uwagi na łatwiejsze utrzymanie czystości i porządku oraz różne gusty ich użytkowników. Z przedmiotów użytkowo-dekoracyjnych niezbędna jest popielniczka, wazoniki na kwiaty, kosz na śmieci, ewentualnie tkaniny lub maty nad posłaniami. Ponadto można zawiesić kilka elementów czysto dekoracyjnych, np...

więcej